Föreläsningar

Sömn, oro och nedstämdhet

Under covid-19 kommer vi att ha uppehåll på föreläsningarna. Vi uppdaterar här om något förändras eller så får du mer information av din behandlare.

 

 Öppettider

Dagsmottagning: 08:00-17:00

Digitalmottagning: Öppen förmiddag till 19:00

BrommaAkuten AB, Tunnlandet 1, 168 36 Bromma. 08-505 854 00.