Miljöarbete

BrommaAkuten vårdcentral är ISO-certifierade enligt ISO 14001:2015 sedan 2017. Detta innebär att vi driver ett aktivt miljöarbete för en hållbar och god levnadsmiljö för nuvarande och kommande generationer. 

Att ta aktivt stånd för en hållbar levnadsmiljö är en grundpelare för vårt preventiva arbete på vårdcentralen. Vi uppmuntrar därför samtliga av våra patienter att:

  • Lämna överblivna läkemedel på apoteket.
  • Promenera eller cykla till din färddestination. 
  • Återvinna och källsortera
  • Minska användande av kontorspapper

Vi gör självfallet detsamma. BrommaAkuten vårdcentral driver ett löpande kvalitetsarbete för ständig utveckling av vårt hållbarhetsarbete. Vår vision: "Ett samhälle utan miljörelaterade åkommor".

Mer om BrommaAkuten vårdcentrals miljöpolicy 2021 kan ni läsa om här.

Tidigare miljömålsresultat:

  • Brommaakutens hemsjukvård begränsar sig nu till hybridbilar för att lika snabbt som miljövänligt kunna ta oss hem till dig.
  • Brommaakutens hemsjukvård cyklar alltid till närboende patienter om möjligt. 
  • BrommaAkuten källsorterar all plast, glas och papper som konsumeras på vårdcentralen.
  • BrommaAkuten gör aktiva uppföljningar för begränsande av antibiotikaförskrivningar. 
  • Samtliga medarbetare på BrommaAkuten vårdcentral går årligen en grundläggande miljöutbildning.

Tillsammans gör vi skillnad!

Öppettider

Dagsmottagning: 08:00-17:00

Digitalmottagning: Öppen förmiddag till 19:00

BrommaAkuten AB, Tunnlandet 1, 168 36 Bromma. 08-505 854 00.